14E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses