13Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses