1Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geergerd wordt.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses