19De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses