24En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses