19Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses