21Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses