14En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses