11Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses