48Om vi skola låta honom så fortfara, skola alla tro på honom, och romarna komma då att taga ifrån oss både land och folk.»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses