57Och översteprästerna och fariséerna hade utfärdat påbud om att den som finge veta var han fanns skulle giva det till känna, för att de måtte kunna gripa honom.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses