37Men fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de icke på honom.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses