14I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses