7Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses