18De sade alltså: »Vad är detta som han säger: 'En liten tid'? Vi förstå icke vad han talar.»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses