20Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses