24Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses