16De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses