18Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses