4Jag har förhärligat dig på jorden, genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses