9Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses