24Och Hannas sände honom bunden till översteprästen Kaifas.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses