27Sedan sade han till lärjungen: »Se din moder.» Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses