3Sedan trädde de fram till honom och sade: »Hell dig, du judarnas konung!» och slogo honom på kinden.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses