41Men invid det ställe där han hade blivit korsfäst var en örtagård, och i örtagården fanns en ny grav, som ännu ingen hade varit lagd i.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses