30Ännu många andra tecken, som icke äro uppskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses