34Dock, det är icke av någon människa som jag tager emot vittnesbörd om mig; men jag säger detta, för att I skolen bliva frälsta.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses