36Men det är såsom jag har sagt eder: fastän I haven sett mig, tron I dock icke.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses