42Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses