10Men lärjungarna frågade honom och sade: »Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses