19Sedan, när de voro allena, trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Varför kunde icke vi driva ut honom?»
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses