20Відказали ж юдеї: Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні поставиш його?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses